Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Sektorové rady

Sektorové rady jsou sdružení odborníků, jejichž cílem je vytvořit návrhy soustav reflektující skutečné potřeby zaměstnavatelů týkající se výkonu jednotlivých povolání (popisující požadavky na zaměstnance, jejich znalosti a dovednosti).

Sektorové rady jsou složeny z předních odborníků (především významných zaměstnavatelů daného sektoru, personalistů, představitelů profesních sdružení, cechů, zaměstnanců (odborů), autorizujících orgánů, vzdělavatelů, poradenských společností a zástupců Národního ústavu odborného vzdělávání), kteří společně monitorují aktuální potřeby trhu práce a identifikují nové trendy a změny na pracovním trhu, analyzují profesní a kvalifikační potřeby v příslušném sektoru, navrhují strukturu kvalifikací, vytvářejí standardy jednotlivých kvalifikací a aktivně podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností v sektoru, v němž se pohybují.

 

V současné době pracuje 29 sektorových rad:

 • Sektorová rada pro zemědělství
 • Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí
 • Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství
 • Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin
 • Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl
 • Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl
 • Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů
 • Sektorová rada pro chemii
 • Sektorová rada pro strojírenství
 • Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství
 • Sektorová rada pro energetiku
 • Sektorová rada pro stavebnictví
 • Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
 • Sektorová rada pro obchod a marketing
 • Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
 • Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby
 • Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce
 • Sektorová rada pro osobní služby
 • Sektorová rada pro ostatní služby
 • Sektorová rada pro management a administrativu
 • Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby
 • Sektorová rada pro informační technologie a elektronické komunikace
 • Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla
 • Sektorová rada pro vyhrazená zařízení
 • Sektorová rada pro elektrotechniku
 • Sektorová rada pro veřejné služby a správu
 • Sektorová rada pro kulturu
 • Sektorová rada pro justici a právo
 • Sektorová rada pro ozbrojené složky