Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Ověření uchazečů a tisk pozvánek v ISKA

 

Ověření uchazečů v základních registrech

ISKA umožňuje provést ověření uchazečů v základních registrech. Toto ověření všech uchazečů k danému termínu proti základním registrům provede po odeslání termínu autorizovanou osobou (odeslaný termín je ve stavu „Avízo“) pověřený zástupce autorizujícího orgánu. Toto ověření musí zástupce autorizujícího orgánu spustit manuálně. Termín, u kterého autorizující orgán provedl ověření, přejde do stavu „Nový“.

V seznamu uchazečů, resp. na detailu uchazeče, je zobrazen aktuální stav ověření osoby uchazeče proti základním registrům (ZR), který může nabývat hodnoty dle následující tabulky:

 

Tisk pozvánek v ISKA

Aplikace umožňuje na základě údajů vyplněných v rámci založení termínu a údajů o uchazečích vygenerovat a vytisknout pozvánky, které pak lze zaslat uchazečům dle odst. 5 § 17 zákona č. 179/2006 Sb.

V aplikaci existují dva různé způsoby tisku pozvánek na zkoušku:

  • tisk pozvánek ve formátu PDF
  • tisk pozvánek v rámci hromadné korespondence

Přičemž již plnohodnotným vyplněním všech relevantních údajů o termínu a přihlášených uchazečích splní autorizovaná osoba povinnost danou odst. 5 § 17 zákona č. 179/2006 Sb., tedy že kopii pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.

Tisk PDF pozvánek

Pozvánky lze tisknout jak pro všechny uchazeče najednou, tak lze např. vybrat pouze jednoho uchazeče, pro kterého bude pozvánkay vytištěna. Údaje pro tisk se vyplňují z údajů vyplněných v záložkách při zakládání termínu.

Tisk pozvánek pomocí hromadné korespondence

Pokud chcete využít této možnosti, nejprve vygenerujete tlačítkem „Export CSV“ zdrojová data k termínu pro hromadnou korespondenci. Tisk pozvánek pak můžete provést pomocí hromadné korespondence v aplikaci Word nebo v jiné obdobné aplikaci.

Tisk podkladu pro fakturaci

Aplikace umožňuje také vygenerovat podklad pro fakturaci (ve formátu PDF), určený pro objednatele zkoušek. Vybrané údaje pro tisk jsou implicitně vyplněny z odpovídajících údajů v uUživatelském profilu, a před tiskem je můžete upravit.


Podrobnějších informace můžete získat též v 5. kapitole Uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf