Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Před zkouškou profesní kvalifikace - film

 
Guide
Ve filmu se v tomto kroku seznámíte s tím, jak postupovat před započetím zkoušky profesní kvalifikace, tzn., co vše je třeba vykonat, než může samotná zkouška začít.

 
Guide
Ve videu jste mohli zhlédnout činnosti, které je nutné vykonat před samotnou zkouškou, které jsou nezbytné, aby zkouška proběhla dle všech předepsaných náležitostí. V následujícím textu se s nimi seznámíme podrobněji.