Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Zrušení/storno termínu a ukončení termínu v ISKA

Zrušení/storno termínu

Jestliže chcete termín zrušit/stornovat, použijte tlačítko:

„Storno“ – termín je pak ve stavu „Storno“. Tlačítko je přístupné pouze, pokud termín dosud nebyl odeslán do centrálního systému.

„Zrušit“ – termín je pak ve stavu „Zrušeno AOs“. Tlačítko je přístupné pouze, pokud termín dosud nebyl ukončen a termín byl již odeslán do centra.

 

Ukončení termínu v ISKA

Termín lze ukončit pouze tehdy, pokud je u všech uchazečů vyplněn výsledek zkoušky, proto v termínu vyplňte pole „Výsledek zkoušky“.

Termín můžete ukončit tlačítkem „Ukončit“. Ukončený termín je nutno odeslat do centra - tlačítkem „Uložit a odeslat“. Při odeslání ukončeného termínu se do centra přenesou soubory příloh typu „Osvědčení“ pro všechny úspěšné uchazeče (tzn. pouze pro uchazeče s výsledkem zkoušky „Vyhověl“).

Upozornění: V ukončeném termínu již nelze provádět žádné změny na úrovni autorizované osoby.

Autorizující orgán může zpětně termín ukončený autorizovanou osobou znovu otevřít.

Uzavření termínu

Do ukončeného termínu může autorizující orgán doplnit záznamy o kontrolách, poznámky, přílohy apod.

Uzavření termínu provádí autorizující orgán v centrálním systému. Termín přejde do stavu „Uzavřen“. V uzavřeném termínu již nelze provádět žádné změny.