Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Musí autorizovaná osoba vždy uznat uchazeči odborné způsobilosti, které složil v rámci zkoušky jiné profesní kvalifikace?
  Odborné způsobilosti by měly být uznány, pokud je to možné, výjimkou jsou případy, kdy by toto uznání narušilo řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnoticím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jak zní závěrečné hodnocení zkoušky uváděné v záznamu o průběhu a výsledku zkoušky?
  Vyhověl či nevyhověl
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Může se zkoušky profesní kvalifikace účastnit rodinný příslušník zkoušeného?
  Vyberte správnou odpověď.
  ECR#FzM1F
  1a?ž;č7b^
  ŠpatněTento bod je špatně
  xžoWHzWuA
  ŠpatněTento bod je špatně
  FcXrMšAhm
  ŠpatněTento bod je špatně
  3RTa6AěTi
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Pokud je v hodnoticím standardu napsáno, že zkouška probíhá před 2člennou komisí, pak:
  Vyberte správnou odpověď.
  &uíčn_Pp:
  -sq:AžěíK
  ŠpatněTento bod je špatně
  i7$Sd4žzg
  ŠpatněTento bod je špatně
  šF?5čxX1š
  ŠpatněTento bod je špatně
  q^uiAE2cH
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Který z následujících výroků je pravdivý?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  ;-eC69_1w
  )o:kH7RT7
  ŠpatněTento bod je špatně
  =P@2íQak5
  ŠpatněTento bod je špatně
  28HTCokv(
  ŠpatněTento bod je špatně
  aAp&os?uo
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Záznam o průběhu a výsledku zkoušky musí obsahovat:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  šeXV.kK@9
  ^2NwřCge5
  ŠpatněTento bod je špatně
  _u?EFIJ.2
  ŠpatněTento bod je špatně
  zšéf?lpřB
  ŠpatněTento bod je špatně
  &q-RamoS=
  ŠpatněTento bod je špatně