Krok VI - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce - film

 
Guide

V tomto videu se podíváme, co vše je třeba udělat poté, co je skončena zkouška profesní kvalifikace. Všímejte si především správného vyplnění a nakládání s osvědčením o získání profesní kvalifikace.

 

 
Guide
Video je u konce. Věříme, že pro vás bylo zdrojem cenných informací pro vaši práci autorizované osoby. Ve videu jste mohli vidět, že po zkoušce je povinností autorizované osoby oznámit výsledek zkoušky uchazeči, předat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má potřebné náležitosti, zadministrovat zkoušku a důležité materiály k ní archivovat.