Krok VI - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Jaké všechny náležitosti musí mít razítko autorizované právnické osoby a jaké autorizované fyzické osoby?
  Právnická musí mít na osvědčení následující náležitosti: malý státní znak, obchodní firmu nebo název a sídlo právnické autorizované osoby, fyzická osoba pak: malý státní znak, jméno a příjmení fyzické autorizované osoby a navíc ještě číslo autorizace.
  Odpověděli byste správně?   
 • Co je třeba zaslat po zkoušce autorizujícímu orgánu?
  Jeden stejnopis osvědčení (tedy originál nikoliv opis či kopii) a originál záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jaká je lhůta, ve které musí autorizovaná osoba nejpozději předat či zaslat úspěšnému absolventovi zkoušky osvědčení o získání profesní kvalifikace?
  Vyberte správnou odpověď.
  yLZz-@mVn
  ^víNýA85á
  ŠpatněTento bod je špatně
  F#9šRBc=j
  ŠpatněTento bod je špatně
  Jř)(6|SI!
  ŠpatněTento bod je špatně
  fYWZ7íuO:
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jaký druh osvědčení musí vyplnit u zkoušky fyzická podnikající osoba při zkoušce profesní kvalifikace, ve které má zkouška probíhat před komisí složenou ze dvou členů?
  qýGWCfGgG
  #BOpeO$VF
  ŠpatněTento bod je špatně
  RB1jjřmQi
  ŠpatněTento bod je špatně
  i.n-qaZC)
  ŠpatněTento bod je špatně
  ;NsQ#éc*x
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Jaké jsou správné náležitosti tiskopisu osvědčení o získání profesní kvalifikace?
  Vyberte správnou odpověď.
  d_:2lé!)í
  Lfv:^:1Ul
  ŠpatněTento bod je špatně
  NKř4iB_éY
  ŠpatněTento bod je špatně
  )7čJ1:3;t
  ŠpatněTento bod je špatně
  9M!T;nvwý
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Jaké náležitosti je třeba vyplnit na druhé, zadní straně tiskopisu osvědčení?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  u?:6vj!sp
  8Ex3?7O)t
  ŠpatněTento bod je špatně
  1liX3Oitž
  ŠpatněTento bod je špatně
  y283(J%?0
  ŠpatněTento bod je špatně
  P!;.~-;t|
  ŠpatněTento bod je špatně