Shrnutí, odkazy na autorizující orgány, výzva

ISKA

Informační systém pro kvalifikace a autorizaci (ISKA) je důležitým pomocníkem při administrativní činnosti autorizovaných osob. Z tohoto důvodu tvoří základní informace o ISKA poslední kapitolu našeho kurzu. O některých důležitých funkcionalitách se ovšem zmiňujeme i mnohem dříve, na místech, kam logicky patří..

Zároveň je v příloze umístěn návod k ISKA, který vám pomůže v práci s ISKA.

Autorizovaná osoba

Autorizovaná osoba zastává velmi důležitou roli – musí objektivně ověřit, zda uchazeč, který se ke zkoušce přihlásí, prokáže, že má všechny znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné složení zkoušky.

Právě vzhledem k důležitosti své role v systému musí autorizovaná osoba získat dostatek informací o tom:

  • Jak získat autorizaci
  • Jak vykonávat činnost autorizované osoby
  • Jaká práva a povinnosti autorizovaná osoba má
  • Co je třeba vykonat před zkouškou profesní kvalifikace
  • Jak probíhá zkouška profesní kvalifikace
  • Co vše je nutné udělat po zkoušce profesní kvalifikace
  • Jak funguje propojení NSK a rekvalifikací

Odkazy na autorizující orgány

Pro žádost o autorizaci i pro výkon autorizované osoby jsou pak stěžejné především hodnoticí standardy příslušných profesních kvalifikací, které jsou k nalezení na: http://www.narodnikvalifikace.cz

Další odkazy