Úvod do kurzu

Role garantů

 
Guide
Nyní máme pro vás připraveno první metodické video, které vám pomůže lépe se orientovat v práci garantů NPI související s NSK. V něm uvidíte, jakou úlohu mají garanti při naplňování Národní soustavy kvalifikací. 
Všímejte si role garantů a všech činností, které musí k naplnění této role vykonat.

 

 

 
Guide
Ve videu jste viděli, proč jsou garanti pro Národní soustavu kvalifikací tak důležití. Jejich hlavní úlohou je zajistit, aby vznikaly smysluplné profesní kvalifikace a aby pro ně byly vytvářeny srozumitelné a jednoznačné standardy, které jsou v souladu s metodikou NSK a se zákonem č. 179/2006 Sb. a podle nichž se dají dobře realizovat zkoušky.
Důležité je neustále si představovat, jak bude podle vytvářeného standardu probíhat zkouška a zda vůbec je proveditelná.