Vítejte v kurzu k tvorbě standardů profesních kvalifikací!

Tvorbou standardů profesních kvalifikací dostáváte příležitost i odpovědnost podstatně ovlivnit přenášení požadavků trhu práce do obsahu kvalifikací. Můžete výrazně pomoci při nastavování kvality zaměstnanců ve firmách. Významně ovlivňujete obsah odborného vzdělávání jak v kurzech, tak nepřímo i v oborech školního vzdělávání (akreditaci MŠMT totiž dostanou jen ty kurzy, které jsou zakončené zkouškou z profesní kvalifikace; standardy NSK jsou rovněž podkladem pro rámcové vzdělávací programy škol).

Ing. Jan Peška, systémový koordinátor – zástupce hlavního manažera

Doporučení ke studiu

  • Kurz vás provede jednotlivými kroky, které vedou k vytvoření standardu profesní kvalifikace. Postupujte tedy kapitolami v daném pořadí.
  • Do kapitoly můžete vstoupit z rozcestníku kurzu vpravo. Každá kapitola je ukončena tlačítkem Pokračovat, které vás přenese do další kapitoly.
  • V každé kapitole se můžete vrátit na úvodní rozcestník kurzu.
  • Kurzem vás provede "průvodce", věnujte pozornost jeho pokynům!

Kompletní materiály

Další soubory ke stažení

Odkazy

Videa

Po absolvování tohoto kurzu budete:

  • znát, co je to kvalifikace a co profesní kvalifikace, které jsou v daném sektoru uplatnitelné na trhu práce
  • umět vytvořit pro vymezené profesní kvalifikace jejich kvalifikační standardy, tedy stanovit, které kompetence má mít každý držitel příslušné kvalifikace
  • umět vytvořit pro vymezené profesní kvalifikace jejich hodnoticí standardy, to znamená stanovit kritéria pro hodnocení uchazečů, vymezit požadavky na odbornou způsobilost zkoušejícího, materiálně-technické a další náležitosti zkoušky, která prověří, zda uchazeč disponuje požadovanými profesními kompetencemi či nikoliv.

 

Rozcestník

Obsah kurzu

 

Často kladené otázky

 
Jak začít kurz?
Klikněte v rozcestníku na kapitolu Úvod do kurzu. Dostanete se do první stránky kapitoly, a ji prostudujete, můžete na další stránku kapitoly přejít tlačítkem Pokračovat.
 
Budu hodnocen?
Ne, nebudete. Ale budete si moci vždy na konci kapitol o daném kroku udělat kontrolní test, který je určen pro vaše vlastní ověření toho, že si stěžejní body pamatujete a rozumíte jim. 
 
Jak dlouho to trvá?
Jedna kapitola přibližně 60 minut.