Vítáme vás v e-learningovém kurzu, který slouží k představení a využití Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK) ve vaší práci.

Lidské zdroje byly, jsou a budou nejdůležitějším, nepostradatelným a významným faktorem trhu práce. Je nezbytné, aby na trh práce vstupovali lidé s odpovídajícími kvalifikacemi, které zaměstnavatelé vyžadují. Rychlý technický rozvoj, vývoj nového zboží, služeb v jednotlivých odvětvích vyžaduje neustálé rozvíjení a doplňování získaných znalostí a dovedností, a tím i udržení zaměstnání. NSK je systémový nástroj, který vznikal několik let a stále se dotváří a dle změn požadavků trhu práce se bude neustále měnit a přizpůsobovat tak, aby profesní kvalifikace byly zaměstnavateli stále využitelné a hlavně využívané. NSK lze v praxi Úřadu práce ČR využít hned na několika úrovních a prolíná se celým spektrem činností, které Úřad práce realizuje. Pojďme se tedy společně podívat, kde všude je možné se s NSK setkat a jak ji využít v každodenní praxi.

Jitka Kovářová, členka implementačního týmu NSK pro Úřad práce

Doporučení ke studiu

  • Kurz vás provede jednotlivými kroky. Postupujte tedy kapitolami (kroky) v daném pořadí.
  • Do kapitoly můžete vstoupit z rozcestníku kurzu vpravo. Každá stránka kurzu je ukončena tlačítkem Pokračovat, které vás přenese do další kapitoly. Na předchozí stránku se můžete vrátit tlačítkem Zpět.
  • V každé stránce kurzu se tlačítkem vlevo dole můžete vrátit na úvodní rozcestník kurzu.
  • Na každé stránce kurzu je vpravo nahoře seznam sránek kapitoly. Také ten můžete použít k přesunům po stránkách.
  • Kurzem vás provede "průvodce", věnujte pozornost jeho pokynům!

Odkazy na kompletní materiály

Další důležité odkazy

Videa

 

Po absolvování tohoto kurzu budete umět:

  • Umět zhodnotit, v jakém rozsahu můžete NSK využít v rámci vašeho pracovního zařazení
  • Umět využít informace o NSK v rámci poradenství různým cílovým skupinám (uchazeči a zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce)
  • Umět vyhledávat v katalogu profesních kvalifikací NSK a katalogu povolání NSP a orientovat se v jejich obsazích

 

Základní znalosti:

Národní soustava kvalifikací – co to vlastně je, proč vznikla a jaké má cíle?

NSK je systémový nástroj využívaný v procesu ověřování a uznávání kvalifikací, v komunikaci probíhající na trhu práce a v systému  celoživotního vzdělávání. Nabízí vedle školní docházky další možnou cestu k získání potřebné profesní kvalifikace. Současně dává dalšímu vzdělávání řád a pravidla.

Pravidla a postupy uznávání kvalifikací NSK stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podstatné je, že nezáleží na tom, jaké vzdělávání uchazeč absolvoval, ale jen na tom, co prokáže u zkoušky.

V rámci rychlého vývoje nových technologií, druhů zboží i služeb je nutné, aby bylo možné rychle reagovat na změny na trhu práce a dříve získané znalosti neustále doplňovat a rozvíjet. Proto byl přijat mezi členskými zeměmi EU Evropský rámec kvalifikací (EQF – European Qualification Frame). Tento EQF je definován osmi úrovněmi kvalifikací, a to pomocí zobecněných znalostí, dovedností a kompetencí.

NSK se stejně jako EQF člení na osm kvalifikačních úrovní, které odpovídají popsaným úrovním EQF.

Hlavním cílem NSK je poskytovat soustavu standardů k objektivnímu ověřování a uznávání smysluplných kvalifikací, které navazují na soustavu povolání a umožňují tak spoluobčanům pružně reagovat svou kvalifikovaností na požadavky trhu práce.

V průběhu kurzu se seznámíte se základními používanými termíny a možnostmi, kde naleznete přehledy a popisy jednotlivých profesních kvalifikací a popisů pracovních pozic a jak s nimi pracovat a využívat je při své každodenní praxi.

 

Rozcestník

Často kladené otázky

 
Jak začít kurz?
Rozklikněte v rozcestníku některou z kapitol (kroků). Pak klikněte na první stránku kapitoly. Až ji prostudujete, můžete na další stránku přejít tlačítkem Pokračovat.
Projděte tak všechny kapitoly/stránky dané kapitoly (kroku), vraťte se na rozcestník a vyberte další kapitolu.
 
Budu hodnocen?
Ne, nebudete. Ale budete si moci vždy na konci kapitol o daném kroku udělat kontrolní test, který je určen pro vaše vlastní ověření toho, že si stěžejní body pamatujete a rozumíte jim. 
 
Jak dlouho to trvá?
Jedna kapitola přibližně 75 minut.