Vítejte v kurzu, ve kterém se dozvíte vše podstatné o fungování autorizovaných osob!

Autorizované osoby hrají v celém systému uznávání výsledků předchozího učení svou nezastupitelnou úlohu. Bez nich by byl tento systém zcela nefunkční a neplnil by svou základní úlohu, jíž je možnost nechat si ověřit a uznat na základě standardizované zkoušky své znalosti a dovednosti a získat certifikát, který dokazuje, že jeho držitel disponuje kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Se samotným udělením autorizace jsou pak vám, jako autorizovaným osobám, přiznána práva zkoušet uchazeče a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace, ale také některé povinnosti, které se týkají jak fungování autorizované osoby, tak zkušebního procesu a vydávání osvědčení. Můžete významně pomoci k nastavování kvality zaměstnanců ve firmách. Váš přístup k vykonávání činnosti autorizovaných osob je signifikantní pro správné fungování celého systému uznávání výsledků předchozího učení. Od kvality autorizovaných osob a autorizovaných zástupců a kvality realizace zkoušek profesních kvalifikací se odvíjí kvalita celého systému uznávání.

Mgr. Monika Měšťanová, MŠMT, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání

Doporučení ke studiu

  • Kurz vás provede jednotlivými kroky. Postupujte tedy kapitolami (kroky) v daném pořadí.
  • Do kapitoly můžete vstoupit z rozcestníku kurzu vpravo. Každá stránka kurzu je ukončena tlačítkem Pokračovat, které vás přenese do další kapitoly. Na předchozí stránku se můžete vrátit tlačítkem Zpět.
  • V každé stránce kurzu se tlačítkem vlevo dole můžete vrátit na úvodní rozcestník kurzu.
  • Na každé stránce kurzu je vpravo nahoře seznam sránek kapitoly. Také ten můžete použít k přesunům po stránkách.
  • Kurzem vás provede "průvodce", věnujte pozornost jeho pokynům!

Odkazy na kompletní materiály

Další důležité odkazy

Videa

Po absolvování tohoto kurzu budete:

 

  • vědět, jak podat žádost o udělení autorizace a jaké požadavky musíte splnit.
  • vědět, jaká práva a povinnosti má autorizovaná osoba
  • umět zrealizovat plnohodnotnou zkoušku profesní kvalifikace, včetně všech souvisejících procesů a vydat osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

Rozcestník

Autorizované osoby - rozcestník

Často kladené otázky

 
Jak začít kurz?
Rozklikněte v rozcestníku některou z kapitol (kroků). Pak klikněte na první stránku kapitoly. Až ji prostudujete, můžete na další stránku přejít tlačítkem Pokračovat.
Projděte tak všechny kapitoly/stránky dané kapitoly (kroku), vraťte se na rozcestník a vyberte další kapitolu.
 
Budu hodnocen?
Ne, nebudete. Ale budete si moci vždy na konci kapitol o daném kroku udělat kontrolní test, který je určen pro vaše vlastní ověření toho, že si stěžejní body pamatujete a rozumíte jim. 
 
Jak dlouho to trvá?
Jedna kapitola přibližně 75 minut.