Vítejte v kurzu pro garanty NPI – klíčové odborníky pro naplňování NSK!

Zatímco odborníci z řad zaměstnavatelů ručí za věcně obsahovou stránku standardů profesních kvalifikací, garant NPI ručí ze jejich metodickou správnost, za soulad s literou i principy zákona. K tomu potřebuje nejen znalosti metodiky a zákona, ale při řešení jednotlivých problémů i určitý nadhled a schopnost domýšlet praktické důsledky přijatých řešení. Hlavně za každým vytvářeným standardem musí vidět reálnou zkoušku.

Garant by neměl tvůrcům standardů vnucovat jejich obsah, ale pokud si tvůrci nevědí rady nebo se podle něj ubírají nevhodným směrem, měl by jim pokládat šikovné otázky, jejichž odpovědi je nasměrují vhodněji.

Důležitou podmínkou úspěchu garantovy práce je vytvoření dobrého kolegiálního vztahu a komunikace s tajemníkem sektorové rady a pokud možno i s jejím předsedou a dalšími členy.

Kromě zodpovědnosti za metodickou stránku standardů je garant klíčovou osobou při strukturování úplných profesních kvalifikací jako sestav složených z profesních kvalifikací. A to je most mezi NSK a počátečním vzděláváním.

Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro správu a rozvoj NSK

Doporučení ke studiu

 • Kurz vás provede jednotlivými kroky. Postupujte tedy kapitolami (kroky) v daném pořadí.
 • Do kapitoly můžete vstoupit z rozcestníku kurzu vpravo. Každá stránka kurzu je ukončena tlačítkem Pokračovat, které vás přenese do další kapitoly. Na předchozí stránku se můžete vrátit tlačítkem Zpět.
 • V každé stránce kurzu se tlačítkem vlevo dole můžete vrátit na úvodní rozcestník kurzu.
 • Na každé stránce kurzu je vpravo nahoře seznam sránek kapitoly. Také ten můžete použít k přesunům po stránkách.
 • Kurzem vás provede "průvodce", věnujte pozornost jeho pokynům!

Odkazy na kompletní materiály

Další důležité odkazy

Videa

Po absolvování tohoto kurzu budete umět:

 • Instruovat  zástupce zaměstnavatelů pro vymezování kvalifikací a tvorbu jejich standardů a poskytovat jim konzultační podporu
 • Zajišťovat soulad standardů s metodikou a se zákonem
 • Navrhovat a projednávat strukturování úplných profesních kvalifikací jako sestav složených z profesních kvalifikací

 

Základní znalosti:

 • Garant ručí za metodickou stránku standardů a za jejich soulad se zákonem č. 179/2006 Sb.
 • Garant poskytuje instruktáže a konzultace členům sektorových rad a pracovních skupin při vymezování profesních kvalifikací a při tvorbě jejich standardů
 • Garant poskytuje členům sektorových rad a pracovních skupin v případě informace týkající se
  • schvalovacích procesů se standardy
  • implementace NSK (autorizace, zkoušky, rekvalifikace)
  • počátečního vzdělávání a jeho vztahů s NSK

 

Rozcestník

Garanti - rozcestník

Často kladené otázky

 
Jak začít kurz?
Rozklikněte v rozcestníku některou z kapitol (kroků). Pak klikněte na první stránku kapitoly. Až ji prostudujete, můžete na další stránku přejít tlačítkem Pokračovat.
Projděte tak všechny kapitoly/stránky dané kapitoly (kroku), vraťte se na rozcestník a vyberte další kapitolu.
 
Budu hodnocen?
Ne, nebudete. Ale budete si moci vždy na konci kapitol o daném kroku udělat kontrolní test, který je určen pro vaše vlastní ověření toho, že si stěžejní body pamatujete a rozumíte jim. 
 
Jak dlouho to trvá?
Jedna kapitola přibližně 75 minut.