Úvod do kurzu

Vítejte v kurzu k tvorbě standardů profesních kvalifikací!

 
Guide
Tvorbou standardů profesních kvalifikací dostáváte příležitost i odpovědnost podstatně ovlivnit přenášení požadavků trhu práce do obsahu kvalifikací. Můžete výrazně pomoci při nastavování kvality zaměstnanců ve firmách. Významně ovlivňujete obsah odborného vzdělávání jak v kurzech, tak nepřímo i v oborech školního vzdělávání (akreditaci MŠMT totiž dostanou jen ty kurzy, které jsou zakončené zkouškou z profesní kvalifikace; standardy NSK jsou rovněž podkladem pro rámcové vzdělávací programy škol).
Děkujeme, že do kurzu vstupujete! Doufáme, že vám kurz bude ku pomoci.
A já vás budu kurzem provázet!

Nejprve několik základních informací a pojmů:


 

Vztah Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací

Národní soustava povolání (NSP) obsahuje popisy jednotek práce (povolání, typové pozice). NSK vytváří pro tyto jednotky práce profesní kvalifikace. Přebírá jejich odborné dovednosti (není-li důvod ke změně), zohledňuje i odborné  znalosti, obecné dovednosti a měkké kompetence (při stanovování kritérií hodnocení). Hlavní přidanou hodnotou NSK proti NSP je hodnoticí standard, podle něhož se každá profesní kvalifikace zkouší.

Kvalifikační standard

Kvalifikační standard profesní kvalifikace je souborem požadavků na řádný výkon pracovních činností příslušné jednotky práce. Jde vlastně o výčet požadovaných odborných kompetencí.

Tvůrce kvalifikace

Tvůrcem standardu profesní kvalifikace se člověk zpravidla stane tak, že je nominován do pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit standard pro určitou profesní kvalifikaci.