Role tvůrců standardů a jejich činnosti

 
Guide
Nyní máme pro vás připravený první metodický film, který vám pomůže lépe se orientovat v práci tvůrců standardů.
V něm uvidíte, jakou úlohu mají tvůrci standardů v Národní soustavě kvalifikací.
Všímejte si role tvůrců standardů a všech činností, které musí k naplnění této role vykonat.

 
Guide
Ve filmu jste viděli, proč jsou tvůrci standardů pro Národní soustavu kvalifikací tak důležití.
Jejich hlavní úlohou je vytvořit srozumitelný a jednoznačný standard profesní kvalifikace.
Standardy, které tvůrci standardů tvoří, jsou také normou pro zkoušku. Proto si při jejich tvorbě vždy musíte představovat, jak bude probíhat zkouška a zda vůbec je podle vašeho standardu proveditelná.