Základní znalosti - role v NSK

 
Guide

Dobrý den! Jsem vaším průvodcem po tomto kurzu! Vítejte!

Před sebou máte kurz zaměřený na roli autorizovaných osob při praktickém využití Národní soustavy kvalifikací.

Ale co vlastně ta Národní soustava kvalifikací je? Proč vznikla a jaké má cíle?

Pro základní představu vám doporučujeme pustit si krátký film o NSK. Pokud si jej pustíte, všímejte si zároveň role autorizované osoby.

 

Autorizovaná osoba

Autorizovanou osobou se stane žadatel o autorizaci, který splnil všechny podmínky dané zákonem č. 179/2006 Sb. a hodnoticím standardem příslušné profesní kvalifikace. Po udělení autorizace může začít vykonávat činnost autorizované osoby - zkoušet zájemce o složení zkoušky profesní kvalifikace a vydávat úspěšným absolventům osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Výkon činnosti autorizované osoby s sebou přináší určitá práva, ale i povinnosti, které musíte po udělení autorizace dodržovat.