Úvod do činnosti autorizovaných osob

 
Guide

Nyní máme pro vás připraveno první metodické video, které vám pomůže lépe se orientovat v činnosti autorizovaných osob.

Ukáže vám, jakou důležitou roli sehrávají autorizované osoby v systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a při aplikaci Národní soustavy kvalifikací do praxe.  

Všímejte si role autorizované osoby a všech činností, kterými se musí zabývat.

 

 

 
Guide
Ve videu jste viděli, jakou roli má autorizovaná osoba a také jak se stát autorizovanou osobou. Důležitou složkou je činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování. Sem patří i znalost a využívání informačního systému pro kvalifikace a autorizace. Ve videu jste také mohli vidět základní činnosti, ke kterým jsou autorizované osoby ustaveny - činnosti před zkouškou profesní kvalifikace, realizace zkoušky profesní kvalifikace dle příslušného hodnoticího standardu profesní kvalifikace a povinnosti autorizovaných osob po zkoušce. Hlavní úlohou autorizované osoby je ověřit způsobem specifikovaným v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace, zda uchazeč u zkoušky prokazuje všechny odborné způsobilosti stanovené kvalifikačním standardem téže kvalifikace.