Shrnutí klíčových informací

 

Tvůrce standardů pro Národní soustavu kvalifikací má důležitou roli - vytvoří pro každou vymezenou profesní kvalifikaci dvojici standardů:

  • kvalifikační standard
  • hodnoticí standard.

Aby to dokázal, musí se nejprve důkladně seznámit s Národní soustavou kvalifikací, s jejími pojmy, prvky, strukturou a s jejím využitím u cílových skupin (viz metodické filmy k těmto tématům):

  • Co je to profesní kvalifikace
  • Co je to kvalifikační standard
  • Co je to odborná kompetence
  • Co je to úroveň kompetence
  • Co je to hodnoticí standard
  • Kdo je to autorizovaná osoba
 

Máte-li zájem se pro inspiraci podívat na dvě zpracované profesní kvalifikace, klikněte na následující odkazy:

Pro práci na kvalifikačním standardu můžete ještě potřebovat tyto odkazy: