Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Úvod, cíl, základní pojmy

V tomto kroku dostává tvůrce kvalifikace za úkol vymezit profesní kvalifikaci, tzn. rozhodnout o potřebě jejího vytvoření a jejím základním zaměření.

V praxi to probíhá tak, že sektorová rada nebo jiný navrhovatel profesní kvalifikace, který doporučuje profesní kvalifikaci ke zpracování, napíše tzv. rodný list profesní kvalifikace a předá jej tvůrci profesní kvalifikace. Ten v tomto kroku provede vstupní analýzu, to znamená, že kvalifikovaně posoudí, zda je navržená profesní kvalifikace vhodná k dalšímu zpracování.

 

 
Cílem tohoto kroku je vytvořit vstupní analýzu pro rozhodnutí, zda má být profesní kvalifikace zpracována. 
K tomu slouží řada dopředu daných otázek.

 

Na konci tohoto kroku je rozhodnutí, že kvalifikace bude nebo nebude zpracována.

Rozhodnutím může být i to, že je třeba hledat nové řešení, např. rozdělení do více profesních kvalifikací.

 

 
Než začnete posuzovat samotnou profesní kvalifikaci, doporučujeme vám seznámit se se základními pojmy, které se k tomuto kroku vážou.

 

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace (PK) je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění”.

Příklady:

  • Montér výtahů
  • Florista
  • Strážný
  • Podlahář plovoucích podlah
  • Chůva
  • Sportovní masér
  • Auditor systémů řízení

Držitel určité sestavy profesních kvalifikací může získat výuční list.

Konkrétně to může vypadat tak, že zájemce o výuční list sklář nejprve musí udělat zkoušky ke třem profesním kvalifikacím - viz následující schéma.

Poté musí složit závěrečnou zkoušku ve škole a získat výuční list. Ušetří tak tři roky chození do školy.

 

Dva druhy jednotek práce

V NSP jsou dva druhy jednotek práce:

  • relativně širší povolání, které je postaveno na širším profesním základu,
  • a relativně užší typová pozice, která zohledňuje nejobvyklejší dělbu práce ve firmách.

Některá povolání se člení do typových pozic, v tom případě jsou všechny potřebné informace u typových pozic.
Jiná povolání se do typových pozic nečlení, v tom případě jsou všechny potřebné informace u povolání.