Úvod do kurzu

Role v NSK

 
Guide
Dobrý den! Budu v tomo kurzu vaším průvodcem!
Následující krátká prezentace vám představí role, které jsou nezbytné pro správné fungování NSK při tvorbě jednotlivých profesních kvalifikací.
Všimněte si, že i vaše role v rámci Úřadu práce ČR tvoří nezastupitelnou roli v předávání informací k jednotlivým cílovým skupinám (uchazeči a zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce).

 

 

 
Guide
V prezentaci jste měli možnost se seznámit se základními informacemi o tvorbě profesních kvalifikací a jednotlivých rolí, které jsou nezbytné pro jejich fungování.