Úvod do kurzu

Shrnutí, odkazy, výzva

Národní soustava kvalifikací nám nabízí mnoho variant využití a týká se všech cílových skupin, se kterými pracovníci ÚP ČR pracují:

 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání – informace o možnosti doplnění, rozšíření, změně kvalifikace a jak k ní dospět
 • Zaměstnavatelé – informace o možnosti využití NSK resp. profesních kvalifikací v rámci jejich personální práce
 • Vzdělávací instituce – poskytnutí informací o možnostech dalšího vzdělávání v rámci profesních kvalifikací, možnost stát se autorizovanou osobou

 

 
Guide
V průběhu kurzu se dozvíte o základních možnostech využití NSK ve vaší praxi, zejména při jednání s uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, zaměstnavateli, zástupci vzdělávacích institucí.

 

Odkazy

Prohlédněte si, jaké informace vám nabízejí nejdůležitější weby v oblasti kvalifikací a profesí.

Národní soustava kvalifikací

www.narodnikvalifikace.cz

obsahuje:

 • katalog profesních kvalifikací
 • každá uvedená profesní kvalifikace zahrnuje informace o:
  • kvalifikačním standardu
  • hodnoticím standardu
  • seznamu autorizovaných osob – včetně termínu konání zkoušek u autorizované osoby
  • dalších informacích – z jakých profesních kvalifikací je možné získat úplnou profesní kvalifikaci, informace, jak může účastník získat výuční list
 • informace, jak se stát autorizovanou osobou
 • články vztahujících se k NSK
 
Národní soustava povolání

www.nsp.cz

obsahuje:

 • katalog povolání
 • databázi měkkých, obecných a odborných kompetencí

 

 
Mezi NSP a NSK je tento základní rozdíl:
Národní soustava povolání (NSP) je popisem jednotlivých povolání. Národní soustava kvalifikací (NSK) je popisem kvalifikací vedoucích k těmto povoláním. Jednotlivé kvalifikace tu mají své standardy detailně stanovující požadavky ke zkoušce, které musí uchazeči o získání těchto kvalifikací splnit.
 
Portál s nabídkou pracovních pozic a možností vzdělávání

www.vzdelavaniaprace.cz

umožňuje:

 • inzerci volných pracovních míst
 • nabídku služeb v dalším vzdělávání
 • dlouhodobou i sezónní poptávku po profesních kvalifikacích
 • prezentaci firmy