Kapitola III. - NSK ve vztahu k vázaným a koncesovaným živnostem

Kritéria kvality, shrnutí, výzva

Kritéria kvality (na co si dát pozor)

Je třeba sledovat přílohy živnostenského zákona po každé novele, zda u některé živnosti nepřibyl nebo se nezměnil požadavek na PK.

Také je třeba sledovat web NSK, zda nedošlo ke vzniku nových PK vztahujících se k těmto živnostem.

Shrnutí

Pokud jsou mezi požadavky na vázané či koncesované živnosti kvalifikace NSK, tak na rozdíl od řemeslných živností se vždy jedná o profesní kvalifikace a vždy je to u těchto živností uvedeno v příslušné příloze živnostenského zákona.

Tyto požadavky se mohou měnit a je proto nutné sledovat jak novelizované přílohy zákona, tak změny v PK v oblastech vázaných na tyto živnosti.