Kapitola III. - NSK ve vztahu k vázaným a koncesovaným živnostem

Specifika vázaných a koncesovaných živností

Jen menší část vázaných a koncesovaných živností má jako kvalifikační požadavek stanovenu některou kvalifikaci NSK.

Tyto požadavky nemají pevná pravidla, jako je tomu v případě řemeslných živností, ale u příslušných vázaných a koncesovaných živností jsou stanoveny individuálně, a to v příslušné příloze živnostenského zákona (tedy v příloze č. 2 a 3).

To se týká i vázaných a koncesovaných živností v příloze č. 5 živnostenského zákona.

 

Požadavek NSK na vázanou či koncesovanou živnost je stanoven vždy prostřednictvím PK, nikoliv prostřednictvím ÚPK, jako tomu je řemeslných živností.  

Tento požadavek je zpravidla jednou z více alternativ kvalifikačních požadavků na příslušnou živnost.  

Způsob stanovení požadavku na PK je v případě vázaných a koncesovaných živností dvojí:

  • Vymezením konkrétní profesní kvalifikace, resp, konkrétní činnosti, na kterou je PK zaměřená. Toto je formulováno jako "profesní kvalifikace pro činnost ..... podle zvláštního právního předpisu", přičemž tímto předpisem je ve vysvětlivkách uveden zákon č. 179/2006 Sb. Tak tomu je u většiny vázaných a koncesovaných živností, které mají v požadavcích PK.
  • Vymezením širší oblasti profesních kvalifikací umožňující specifikaci podle konkrétního zaměření živnosti. Tímto případem je "profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti podle zvláštního právního předpisu". Žadateli pak stačí předložit osvědčení o jedné z těchto PK.

 

Protože v přílohách živnostenského zákona není u příslušné vázané, resp. koncesované živnosti uveden přesný název PK, ale jen název činnosti, je třeba si PK v odpovídající odborné oblasti dobře prohlédnout a v případě nejasnosti si přečíst její kvalifikační standard, který určuje její obsah.

V přiložených obrázcích (viz níže) jsou uvedené konkrétní PK u vázaných a koncesovaných živností, které měly stanoven jako požadavek PK do doby tvorby tohoto kurzu, tj. do září 2015.