Krok II – Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace 

Odborné kompetence a standard

 
Guide
Nyní je připraven metodický film, určený tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést. V něm uvidíte, jak se postupuje při tvorbě kvalifikačního standardu, to znamená při tvorbě souboru potřebných odborných kompetencí příslušné profesní kvalifikace.

 

 
Guide
Aby tvůrce kvalifikace kvalitně stanovil potřebné kompetence, potřebuje mít přístup