Krok II – Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace

Úvod, cíl, základní znalosti

V předchozím kroku bylo rozhodnuto o vytvoření nové profesní kvalifikace. Tvůrci standardů pod vaším metodickým vedením  prověřili, zda je v praxi potřebná a zda splňuje tři základní podmínky k tomu, aby mělo smysl k ní zpracovávat její standardy. Poté dostala profesní kvalifikace svůj jedinečný název.

V tomto kroku bude již profesní kvalifikace naplňována obsahem – bude se stanovovat soubor odborných kompetencí tvořící její kvalifikační standard.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena dále popsaná pravidla.

Základní znalosti

Kvalifikační standard profesní kvalifikace

Kvalifikační standard profesní kvalifikace je souborem požadavků na řádný výkon pracovních činností příslušné jednotky práce.

Je to soubor požadovaných odborných kompetencí, které musí prokázat uchazeč o získání příslušné profesní kvalifikace.

Odborné kompetence v kvalifikačním standardu

V rámci Národní soustavy povolání, z níž NSK vychází, se rozlišují:

  • měkké kompetence (např. efektivní komunikace, aktivní přístup, samostatnost)
  • obecné dovednosti (např. počítačové dovednosti, angličtina, ekonomické povědomí)
  • odborné dovednosti a znalosti (např. navrhování zahradního nábytku)

Z nich vycházejí odborné kompetence, které tvoří kvalifikační standard profesní kvalifikace.

Cíl

Cílem tohoto kroku je umět navigovat odborníky z praxe při stanovování kompetencí, které má mít držitel příslušné kvalifikace.