Krok III – Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

Deskriptory pro kvalifikační úrovně NSK

 
Guide
K tomu vám pomůže metodický film, který se zabývá postupem při stanovování kvalifikační úrovně profesní kvalifikace.
Všímejte si rozdílu mezi deskriptory jednotlivých kvalifikačních úrovní.
Přemýšlejte, které kvalifikační úrovně budou vhodné pro kompetence a kvalifikace, jejichž tvorbu metodicky vedete.

 

 

 
Guide
Ve filmu se hovoří o důležitosti soustavy centrálně stanovených národních deskriptorů, kterou je nutné − pro snadnější stanovení správné úrovně − dobře pochopit.
 
Pro kvalitnější určení úrovně kompetencí doporučujeme nejprve určit úroveň odborné kompetence na základě tabulky, která je přímo dána Evropským rámcem kvalifikací. Po předběžném určení kvalifikační úrovně pro profesní kvalifikaci bude třeba zpřesnit výslednou úroveň pomocí deskriptorů pro kvalifikační úrovně NSK.