Krok III – Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace 

Úvod, cíl, základní znalosti

Je vytvořen soubor odborných kompetencí v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace.

Každá odborná kompetence musí mít určenou svoji kvalifikační úroveň. Ta se stanoví v tomto kroku. Znamená to posoudit náročnost a složitost jednotlivých kompetencí stanovených v kvalifikačním standardu od úrovně jedna až po úroveň osm. Z úrovní jednotlivých kompetencí se pak stanoví kvalifikační úroveň celé profesní kvalifikace.

 
Soubor kompetencí profesní kvalifikace a její úrovně tvoří její kvalifikační standard.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena níže popsaná pravidla.

Základní znalosti

  • Kvalifikační standard
  • Odborná kompetence
  • Úroveň kompetence (kvalifikační úrovně odborných kompetencí)

Cíl

Cílem tohoto kroku je vědět, jak se stanovuje kvalifikační úroveň vytvořeného souboru odborných kompetencí z předchozího kroku pomocí soustavy stanovených národních deskriptorů, a podle toho pak stanovit kvalifikační úroveň celé profesní kvalifikace.