Krok VII. Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Jak stanovit způsob ověření

 
Guide
A je tu poslední film, kde uvidíte, jakým způsobem se stanovují požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob.
Všímejte si možných variant odborné způsobilosti autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce!

 
Guide
Požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob obsahují všechny varianty odborné způsobilosti garantující, že zkoušející skutečně problematiku dané profesní kvalifikace ovládá a je schopen ji v plném rozsahu objektivně ověřovat.