Krok VII. Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Kdo se může stát autorizovanou osobou?
  Každá fyzická nebo právnická osoba, která splní požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně technické vybavení stanovené v hodnotícím standardu.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kdy a za jakých podmínek probíhá zkouška u autorizované osoby?
  Pokud se uchazeč přihlásí autorizované osobě, že chce složit zkoušku, ta mu sdělí termín. Za zkoušku musí uchazeč zaplatit částku stanovenou autorizovanou osobou.
  Odpověděli byste správně?   
 • Může být autorizovaná osoba organizace?
  Ano, a v drtivé většině případů to tak je.
  Odpověděli byste správně?   
 • Stačí, aby bylo osvědčení o vykonání závěrečné zkoušky potvrzeno (podepsáno) pouze autorizovanou osobou?
  Ano.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Co zákon nepřipouští jako požadavek na autorizovanou osobu?
  34e2d3bcd
  22e08aab9
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  a6f56dd89
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  26addc8bb
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  6028b4bfd
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  30eb60cc8
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  80fb34adb
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  3d30abbdc
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  fd46cce8b
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  602dd8ffa
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  cc1c99ee8
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
 • 2. Které z příkladů by neměly být mezi požadavky na materiální a technické předpoklady pro provádění zkoušky?
  11b381ac9
  19e1c99a9
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  583a2fbb9
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  72f4ead8a
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  c10e95a9f
  ŠpatněŘešení: a), d), g), h)
  Příklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  991da89fd
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  bd8989c9c
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  07e731ffe
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  2de5a0ed8
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
  65e7ecbee
  ŠpatněPříklady a), d), g) jsou vágní, nejednoznačné
  Příklad h) zužuje možnosti na jeden konkrétní typ zařízení, třebaže mohou existovat i jiné vhodné typy a značky. Navíc v těchto příliš specifikovaných případech hrozí riziko, že brzy přestane být vzhledem k technickému vývoji aktuální.
 • 3. Musí mít autorizovaná osoba vysokou školu?
  ed0497bf8
  1d23a48ca
  ŠpatněNe, pokud to není stanoveno v požadavcích na její odbornou způsobilost v hodnotícím standardu.
  c882bbcf8
  ŠpatněNe, pokud to není stanoveno v požadavcích na její odbornou způsobilost v hodnotícím standardu.
 • 4. Podle čeho je autorizovaná osoba oprávněná zkoušet?
  f9dc9bfa8
  2e4901b9a
  ŠpatněAutorizovaná osoba je oprávněna zkoušet podle daného hodnotícího standardu
  06f88e9da
  ŠpatněAutorizovaná osoba je oprávněna zkoušet podle daného hodnotícího standardu
  d042d68ae
  ŠpatněAutorizovaná osoba je oprávněna zkoušet podle daného hodnotícího standardu
  7bd077bcc
  ŠpatněAutorizovaná osoba je oprávněna zkoušet podle daného hodnotícího standardu
 • 5. Může být požadavkem na odbornou způsobilost autorizované osoby členství v určité asociaci, svazu, sdružení, komoře apod. nebo vyjádření určité asociace, svazu, sdružení, komory apod.?
  21d2ae9ab
  4660a09ad
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
  49d66bcee
  ŠpatněUdělování autorizací plně spadá do působnosti autorizujících orgánů a každý, kdo splní požadavky na autorizované osoby podle hodnotícího standardu má na autorizaci nárok. Asociace či svazy nemohou podle zákona č. 179/2006 udělování autorizací ovlivňovat a členství v nich nemůže být podmínkou autorizace.
 • 6. Autorizovaná osoba je?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  868402c99
  7d6d1bfff
  ŠpatněAutorizovaná osoba, je fyzická nebo právnická osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, která toto oprávnění čili autorizaci získala podle zákona č. 179/2006 Sb.
  a6e50ccfb
  ŠpatněAutorizovaná osoba, je fyzická nebo právnická osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, která toto oprávnění čili autorizaci získala podle zákona č. 179/2006 Sb.
  c95688eeb
  ŠpatněAutorizovaná osoba, je fyzická nebo právnická osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, která toto oprávnění čili autorizaci získala podle zákona č. 179/2006 Sb.
  94e72bbb8
  ŠpatněAutorizovaná osoba, je fyzická nebo právnická osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, která toto oprávnění čili autorizaci získala podle zákona č. 179/2006 Sb.