Krok VII. Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Úvod, cíl, základní pojmy

Z předchozích kroků máte vybranou profesní kvalifikaci, která splňuje všechny parametry pro její další zpracování.
Máte k ní stanoveny potřebné kompetence, ke kterým máte definované úrovně kvalifikace.
Dále jste stanovili kritéria hodnocení a k nim jste stanovili způsoby jejich ověření.
V předchozí kapitole jste stanovili další pokyny a náležitosti zkoušky.

Nyní vás čeká poslední krok - stanovit požadavky na zkoušející.

 

Jak už jste poznali, zkoušky z profesních kvalifikací realizují tzv. autorizované osoby, tj. buď fyzické osoby (jednotlivci nebo firmy) nebo právnické osoby (firmy), které získají tzv. autorizaci, tj. oprávnění zkoušet uchazeče o příslušné profesní kvalifikace. Autorizace udělují věcně příslušná ministerstva, tzv. autorizující orgány.
Autorizovaná osoba - firma si jako zkoušející zaměstnává nebo najímá odborníky v dané kvalifikaci - tzv. autorizované zástupce.

 

Zde tvůrce standardu definuje požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby (resp. jejího odborného zástupce), to znamená vzdělání, praxe, certifikáty o složených zkouškách či absolvovaných kurzech... Zároveň definuje požadavky na materiálně technické vybavení autorizované osoby.

Tento krok je velmi důležitý z toho důvodu, že autorizovaná osoba má největší vliv na úspěšnost profesionálního a objektivního zkoušení.

 

Základní znalosti

  • Kvalifikační standard
  • Hodnotící standard
  • Autorizovaná osoba
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce je osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu, které je schopná organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, vydání jednotného osvědčení.

 

 

Cílem tohoto kroku je naučit se stanovovat požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob a zároveň umět stanovit požadavky na materiálně technické vybavení autorizované osoby.