Kapitola V. - Oblast volných pracovních míst

Úvod, cíl, základní znalosti

Hledání a přijetí nového zaměstnance je poměrně náročné. Vybrat a zaměstnat toho správného člověka si žádá dobrý popis požadavků na volné pracovní místo. NSK a NSP pomáhají zaměstnavatelům výstižně popsat, koho hledají.

Pojďme se společně podívat, jak můžete napomoci zaměstnavatelům s hlášením volného pracovního místa a seznámit se, jaké požadavky se mohou objevit v nahlašovaných volných pracovních místech.

Základní znalosti

Co je NSK
 • Systém, který popisuje, třídí a zařazuje kvalifikace a umožňuje jejich uznávání podle zákonem daných pravidel a postupů
 • Vytváří systémový rámec provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání
 • Umožňuje porovnání se zahraničními kvalifikacemi v evropských státech (EQF)
Co je cílem NSK
 • Možnost nabídnout občanům individuální cesty k plnohodnotné profesní kvalifikaci, které mohou pružně reagovat na situaci na trhu práce a její změny
 • Usnadnit osobám, vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům možnost srovnání dílčích výsledků učení i ucelených kvalifikací
 • Možnost národní i mezinárodní mobility uznáváním výsledků učení v rámci různých institucí i států
Legislativní zakotvení ve vztahu k rekvalifikacím
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditace vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
NSK ve vztahu k zaměstnavatelům
 • Profesní kvalifikace:
  • Jsou navrhovány odborníky z praxe
  • Vznikají za spolupráce se zaměstnavateli
  • Jsou aktualizovány dle potřeb trhu práce
  • Jsou mezinárodně uznávané díky jednotnému evropskému rámci (EQF)
 • NSK popisuje i profesní kvalifikace, které nemají prvotní vzdělávání (např. učební obory) – příkladem může být např. strážný, úklidový pracovník
 • NSK uděluje osvědčení za dovednosti, které osoby získají např. formou neformálního studia
 • Katalog povolání dostupný na www.nsp.cz , který formuluje detailní popis vykonávané činnosti
 • Katalog profesních kvalifikací je veřejný, aktuální, bezplatný a dostupný na www.narodnikvalifikace.cz
 • Využití ve firemním vzdělávání a personální práci

Cíl kapitoly

Cílem je seznámit vás s možnostmi využití katalogů NSP a NSK a jejich obsahu ve vaší každodenní praxi při práci se zaměstnavateli, kteří nahlašují volná pracovní místa.