Kapitola V. - Oblast volných pracovních míst

Volná pracovní místa a NSK

K čemu slouží náplň práce a pracovní pozice?

Náplň práce popisuje činnosti, které pracovník vykonává na dané pozici. Jasně definované kompetence předcházejí dvojímu plnění jednoho úkolu a pomáhají k tomu, aby v případě neobvyklé události bylo jasné, kdo ji má řešit.

Popis pracovní pozice slouží k vymezení požadovaných znalostí, dovedností a zkušeností pro dané pracovní místo.

S obojím může zaměstnavatelům pomoci NSK a NSP. Usnadňuje firmě výstižně popsat, koho hledá.

Jak lze využít NSK při tvorbě nabídky volného pracovního místa

Nabídka by měla obsahovat 3 základní části:

  • Požadavky na uchazeče ⇨ kvalifikační standard NSK, popř. popis povolání NSP
  • Náplň práce ⇨kvalifikační standard NSK, popř. popis činnosti NSP
  • Nabídka (mzda, bonusy, benefity, prostředí…)

Jak postupovat při formulaci požadavků na volné pracovní místo?

Při formulaci požadavků pro nabídku volného pracovního místa může zaměstnavatel postupovat v podstatě trojím způsobem:

1) Formulovat přímo mezi kvalifikačními požadavky na pracovníka název příslušné profesní kvalifikace NSK.

2) Využít kompetence v kvalifikačním standardu této kvalifikace, případně popis povolání v NSP pro formulování konkrétnějších požadavků. Tento způsob využití se bude hodit zejména zaměstnavatelům v případech, kdy se firemní požadavek na pracovníka s obsahem kvalifikace NSK kryje jen z menší části a je třeba jej ještě doplnit.

3) Kombinace výše uvedených variant – uvést název profesní kvalifikace a k tomu přidat případné další potřebné kompetence či jiné požadavky

Příklad inzerce volného pracovního místa

Jak využít NSK při posuzování uchazečů o práci

V životopisech uvádějí uchazeči o práci vzdělání a praxi a v lepším případě i výčet dovedností, znalostí. Ty ne vždy odpovídají realitě.

Pokud má uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci, je velice rychlé a jednoduché zjistit, co všechno umí. Tyto kompetence jsou navíc garantovány.

Postup

Po vyhledání PK, z níž má uchazeč osvědčení, v katalogu kvalifikací NSK, se zobrazí kvalifikační standard obsahující seznam dovedností a znalostí nutných k získání osvědčení o této profesní kvalifikaci.

Podrobnější informace o průběhu a náročnosti zkoušky nalezne firma v záložce „Hodnoticí standard“. Zde jsou v seznamech kritérií hodnocení podrobně popsané všechny úkony, které uchazeč musel u zkoušky provést a splnit. Firma ihned detailně zná odbornou způsobilost uchazeče s tímto osvědčením.

Příklad

Uchazeč s osvědčením o složení zkoušky z profesní kvalifikace obsluha CNC obráběcích strojů umí následující:

Popis kompetencí k PK Obsluha CNC obráběcích strojů

 
V rámci NSK je možné využít i webovou stránku www.vzdelavaniaprace.cz, kde se mohou zaměstnavatelé bezplatně prezentovat a inzerovat svá volná pracovní místa.