Kapitola V. - Oblast volných pracovních míst

Kritéria kvality, odkazy, výzva

Kritéria kvality

Nezapomeňte, že dobře formulovaný inzerát se správně vymezenými požadavky pomůže zaměstnavateli rychleji nalézt vhodného zaměstnance

Snažte se při komunikaci se zaměstnavatelem nastavit popis volného pracovního místa tak, aby bylo zřejmé, koho zaměstnavatel hledá.

Odkazy

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací – 4. přepracované a doplněné vydání

E-learning pro zaměstnavatele