Úvod do kurzu - Co je NSK

 
Guide
Ještě jednou vás vítám v kurzu! Budu vaším průvodcem!

Před sebou máte kurz Praktického využití NSK ve firmách. Ale co vlastně ta Národní soustava kvalifikací je? Proč vznikla a jaké má cíle?
Podívejte se na následující video.

 

Profesní kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob i další potřebné informace jsou zveřejněny na internetu na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Národní soustava kvalifikací je propojena s Národní soustavou povolání. Ta obsahuje popisy jednotek práce - tzv. povolání, pro něž NSK vytváří profesní kvalifikace. Přebírá jejich odborné dovednosti (není-li důvod ke změně), zohledňuje i odborné  znalosti, obecné dovednosti a měkké kompetence (při stanovování kritérií hodnocení). Hlavní přidanou hodnotou NSK proti NSP je hodnoticí standard, podle něhož se každá profesní kvalifikace zkouší.

 
Guide
Pokud jste si nestihli zapamatovat všechny pojmy a důležité výrazy, najdete na konci tohoto kurzu slovníček se stručným vysvětlením!