Úvod do kurzu - Zaměstnavatelé a NSK

 
Guide
Následující krátké video vám ukáže, jak mohou zaměstnavatelé využívat výhod Národní soustavy kvalifikací a díky její pomocí řešit jeden ze současných největších problémů zaměstnavatelů, a to získat pracovníky s požadovanými znalostmi a dovednostmi a nadále si je udržet.
Všimněte si především výhod, které pro firmu z využívání NSK plynou.

 

 

 
Guide
Ve videu jste viděli možnosti NSK pro zkvalitnění personální práce ve firmách. Pro začátek je nutné o těchto možnostech vědět a využívat jich ve prospěch firmy, ve které pracujete.