Úvod do kurzu - Shrnutí, odkazy a výzva

Shrnutí

 
Národní soustava kvalifikací nabízí firmám: 
mnoho variant využití
- upgrade oblasti lidských zdrojů
- informace o trhu práce
- a možnost ovlivnit kvalifikovanost pracovní síly (viz. následující schéma)

 

 

Komentář ke schématu:

 • od zaměstnavatelů přichází podnět z praxe pro vznik profesní kvalifikace, neboli zadání pro další vzdělávání    
 • sektorová rada (zástupci zaměstnavatelů z daného oboru) vytvoří profesní kvalifikaci, kterou nechá schválit státními orgány  
 • kdokoli, kdo již má kompetence definované ve standardu kvalifikace nebo se zúčastní vzdělávacího kurzu,  se může ucházet o osvědčení dokladující získání dané profesní kvalifikace (= vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou)    
 • na pracovní trh se dostává kvalifikovaný pracovník    
 • zaměstnavatel má vyšší šanci na získání kvalifikovaného zaměstnance

 

Odkazy

 • Podívejte se, jak NSK pomáhá při hledání nových zaměstnanců - iVysílání ČT.
   
 • Prohlédněte si katalog profesních kvalifikací a povolání a zkuste najít kvalifikace či povolání odpovídající vašim firemním pracovním pozicím: www.narodnikvalifikace.cz
  obsahuje: 
  katalog profesních kvalifikací s jejich kvalifikačními a hodnoticími standardy

  - seznam autorizovaných osob u každé profesní  kvalifikace
  - informace, jak se stát autorizovanou osobou
  - články se zkušenostmi zaměstnavatelů

   
 • www.nsp.cz
  obsahuje:  
  - katalog povolání, včetně jejich náplní
  - databázi měkkých, obecných a odborných kompetencí
   
 • www.vzdelavaniaprace.cz
  umožňuje:  
  - prezentaci firmy
  - nabídku služeb v dalším vzdělávání
  dlouhodobou poptávku po profesních kvalifikacích                    
  - inzerci volných pracovních míst