Krok VI - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Shrnutí, výstupy, odkazy, výzva

V tomto kroku jste se dozvěděli, co vše je třeba vykonat ještě po zkoušce profesní kvalifikace. Výstupem úspěšně absolvované zkoušky je předání osvědčení o získání profesní kvalifikace úspěšnému absolventovi zkoušky. Autorizovaná osoba si musí vždy opatřit ten správný vzor osvědčení, který musí vyplnit a nejpozději do 5 dnů od skončení zkoušky předat či zaslat absolventovi zkoušky. Osvědčení se vždy tiskne ve 3 stejnopisech – originálech, které mají stejné náležitosti. Jeden se předává absolventovi zkoušky, jeden archivuje 5 let autorizovaná osoba a poslední archivuje 55 let autorizující orgán, proto není možné zasílat autorizujícímu orgánu pouze kopie osvědčení. Pokud se uchazeč domnívá, že zkouška neprobíhala standardně a že autorizovaná osoba pochybila, může se odvolat k příslušnému autorizujícímu orgánu.

Výstup

  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Odkazy