Krok VI - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Úvod, cíl, základní znalosti

V předchozích kapitolách jsme se zabývali činnostmi, které musíte udělat před samotnou zkouškou a poté samotnou realizací zkoušky profesní kvalifikace. Zkouška tedy zdárně proběhla. Tím to ale pro autorizovanou osobu nekončí. Musí ještě splnit řadu povinností po zkoušce. Tímto tématem se bude zabývat tato kapitola.

Základní znalosti

V § 18 až 20 zákona č. 179/2006 Sb. je uvedeno, jak má probíhat zkouška a co následuje po zkoušce. Pokud je uchazeč u zkoušky úspěšný, je mu vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace, pokud úspěšný není, ale má dojem, že prokázal všechny odborné způsobilosti, pak se může odvolat.

Cíl

Cílem této kapitoly je seznámit vás z povinnostmi autorizované osoby po vykonání zkoušky autorizované osoby.

Cílem je získat maximum znalostí týkající se vyhotovení a předání osvědčení o získání profesní kvalifikace.