Krok VII - Propojení NSK a rekvalifikacemi

Důvody propojení NSK a rekvalifikací

Rekvalifikační kurzy propojené s NSK sice přináší vyšší administrativní náročnost, ale za to vyšší míru flexibility. Krajské pobočky Úřadu práce ČR mohou v návaznosti na individuální akční plán či na rozhodnutí odvíjející se od aktivní poradenské práce s klientem realizovat kurz směřující k jedné či více profesním kvalifikacím. Klient v tomto případě bude v průběhu rekvalifikace procházet více zkouškami. Systém prakticky odpovídá modulovému uspořádání většího bloku rekvalifikačního vzdělávání.

Specifické postavení při realizaci rekvalifikačních kurzů mají školy. Ty mohou realizovat rekvalifikace bez akreditace příslušné pracovní činnosti. Nicméně pro ně v ostatních ohledech, pokud realizují kurz pro pracovní činnost, pro kterou již existuje PK, platí stejné podmínky jako pro ostatní vzdělávací instituce. Závěrečné zkoušky se v takovém případě také musí konat před autorizovanou osobou.

Dodržení těchto podmínek je důležité pro možnost účastnit se ve výběrových řízeních krajských poboček Úřadu práce ČR na konání rekvalifikací spojených se získáním finančních prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti i na realizaci vzdělávacího programu, včetně zkoušky.