Krok VII - Propojení NSK a rekvalifikacemi

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Hovoří vyhláška č. 176/2009 Sb. pouze o propojení NSK a rekvalifikací?
  Nikoliv, vyhláška č. 176/2009 Sb. říká obecně, že pokud je závěrečná zkouška stanovena v nějakém jiném právním předpisu, pak se závěrečná zkouška koná dle ustanovení tohoto právního předpisu. Nejedná se tedy pouze o zákon č. 179/2006 Sb., ale i o řadu dalších právních předpisů ošetřujících kvalifikace.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Pokud pro pracovní činnost, o kterou byste chtěli žádat, již existuje schválená profesní kvalifikace, pak je rekvalifikační kurz zakončen zkouškou:
  Vyberte správnou odpověď.
  wGíSV.přs
  65_TOo*d4
  ŠpatněTento bod je špatně
  V&k)n7FA;
  ŠpatněTento bod je špatně
  bOSpk.$P@
  ŠpatněTento bod je špatně
  wWq*|vz:t
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Které z následujících výroků jsou pravdivé?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  9AF;sr3iZ
  8řBzj8h@z
  ŠpatněTento bod je špatně
  dRSžbgYLj
  ŠpatněTento bod je špatně
  !~#@čWý%-
  ŠpatněTento bod je špatně
  cGUj2fýr:
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Po absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu, který připravuje k závěrečným zkouškám z PK, je všem účastníkům vydáváno:
  Vyberte správnou odpověď.
  50W8J_72*
  UJ0d=@a6p
  ŠpatněTento bod je špatně
  |UL2KZD7a
  ŠpatněTento bod je špatně
  éPPCmBpUH
  ŠpatněTento bod je špatně
  ez3ýw!)GF
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Po absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu, který je propojen s NSK, musí být závěrečná zkouška realizována před:
  Vyberte správnou odpověď.
  ýFC(fMB|L
  *D39wPčpS
  ŠpatněTento bod je špatně
  .MřhTg9čé
  ŠpatněTento bod je špatně
  pá0šwtT_s
  ŠpatněTento bod je špatně
  7řns(žčp5
  ŠpatněTento bod je špatně