Krok VII - Propojení NSK a rekvalifikacemi

Úvod, cíl, základní znalosti

Zkoušky jsou vykonány, pečlivě zadministrovány, účastníci mají osvědčení a novou perspektivu před sebou. Vše proběhlo v souladu se zákonem.

V této kapitole vám ještě chceme představit jednu možnost působení autorizované osoby. Jedná se o napojení na systém rekvalifikací.

Tato kapitola je tedy určena zejména pro autorizované osoby, které současně také mají akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů. Pokud tedy realizujete rekvalifikační kurzy pro pracovní činnosti, ke kterým se vážou profesní kvalifikace, pro které máte udělenu autorizaci, je tato kapitola určena především právě pro vás.   

Základní znalosti

  • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace a způsob ukončení vzdělávání v rekvalifikačním zařízení. Zkoušky profesních kvalifikací jsou na základě propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací jedním z výstupů rekvalifikací.

Cíl

Cílem je seznámit vás s vyhláškou č. 176/2009 Sb. a možností napojení na soustavu kvalifikací.

Cílem je také ukázat vám, jakým způsobem je možné vykonávat roli autorizované osoby i v systému rekvalifikací.