Krok III. Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

Deskriptory pro kvalifikační úrovně NSK

 
Guide
Podívejte se na metodický film, který se zabývá postupem při stanovování kvalifikační úrovně profesní kvalifikace.
Pečlivě si všímejte rozdílu mezi deskriptory jednotlivých kvalifikačních úrovní. Přemýšlejte, které kvalifikační úrovně budete stanovovat pro "vaši" profesní kvalifikaci.

 
Guide
Jistě si pamatujete, že ve filmu se hovoří o důležitosti soustavy centrálně stanovených národních deskriptorů, kterou je nutné - pro snadnější stanovení správné úrovně - dobře pochopit. Tomu se teď budeme věnovat.

Pro kvalitnější určení úrovně kompetencí doporučujeme nejprve určit úroveň odborné kompetence na základě následující tabulky, která přímo vychází z Evropského rámce kvalifikací.
Po prvotním určení úrovně odborné kompetence zpřesněte konečný výslednou úroveň pomocí deskriptorů pro kvalifikační úrovně NSK.

 

Doporučujeme prostudovat