Krok III. Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

Kritéria kvality, výstupy

 
Guide
Zkontrolujte si své výstupy po kroku III. Nabízíme kritéria kvality a také ukázky výstupů.

Kritéria kvality pro stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

  • Kvalifikační úrovně profesních kvalifikací odpovídají úrovním Evropského rámce kvalifikací
  • Cílem je srovnatelnost kvalifikací v různých zemích
  • Kvalifikační úrovně mají definované deskriptory (zobecněné kompetence), podle nich se stanovují úrovně jednotlivých kompetencí a návazně úrovně celých kvalifikací

 

Ukázky výstupů z profesní kvalifikace

Lektor dalšího vzdělávání 7
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí 7
Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky 7
Vstupní hodnocení kompetencí a účastníků vzdělávacího programu 7
Prezentace učiva s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek 7
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 7
Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 7
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 7
Sklář pro duté sklo 3
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 3
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla 3
Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla 3
Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky 3
Foukání výrobků ze skloviny do forem 3
Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny 3
Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla 3