Krok III. Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • K čemu pomůže soustava centrálně stanovených deskriptorů?
  K porovnání kompetencí z kvalifikačního standardu s deskriptory a k nalezení úrovně, kde se kompetence deskriptorů svou náročností a složitostí nejvíce podobají.
  Odpověděli byste správně?   
 • Jaké jsou rozdíly mezi soustavami NSP a NSK z hlediska definování úrovní kompetencí?
  Obě soustavy používají stejné úrovně. V NSK je tedy lze přebírat, ale je třeba to porovnat s deskriptory a v případě potřeby změnit.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Musí mít každá odborná kompetence určenou svou kvalifikační úroveň?
  íODZop!9%
  bšS(_o:_3
  ŠpatněKaždá odborná kompetence určenou svou kvalifikační úroveň
  5áJN5*0*á
  ŠpatněKaždá odborná kompetence určenou svou kvalifikační úroveň
 • 2. Přečtěte si následující definici deskriptoru a rozhodněte, zda je pravdivá či nikoli:
  "Deskriptor je slovní výraz, který slouží k popisu charakteristiky (náročnosti, složitosti) odborných kompetencí a jejich následnému vyhledávání a srovnávání".
  Y2Nžt8íE_
  H=Lao2^#8
  ŠpatněTento bod je špatně
  mí2;|?cpJ
  ŠpatněKaždá odborná kompetence určenou svou kvalifikační úroveň
 • 3. Kolik úrovní má soustava centrálně stanovených národních deskriptorů?
  :T^Xqfaéa
  J3f~XwAZk
  ŠpatněSoustava centrálně stanovených národních deskriptorů má stejně jako Evropský rámec kalifikací 8 úrovní.
  @wDlxVqLF
  ŠpatněSoustava centrálně stanovených národních deskriptorů má stejně jako Evropský rámec kalifikací 8 úrovní.
  3váZHjG8w
  ŠpatněSoustava centrálně stanovených národních deskriptorů má stejně jako Evropský rámec kalifikací 8 úrovní.
  t_f9žlD#5
  ŠpatněSoustava centrálně stanovených národních deskriptorů má stejně jako Evropský rámec kalifikací 8 úrovní.
 • 4. Musí mít všechny odborné kompetence v rámci jedné profesní kvalifikace stejnou úroveň?
  MG@ýF5céa
  e|B|ž_sX8
  ŠpatněOdborné kompetence v rámci jedné kvalifikace mohou mít stanoveny různé úrovně.
  HMQv=g.1š
  ŠpatněOdborné kompetence v rámci jedné kvalifikace mohou mít stanoveny různé úrovně.
 • 5. Do jaké úrovně mohu stanovovat úroveň kompetencí dle Evropského rámce kvalifikací?
  w0RI1ýí-~
  ezm;r)Tcr
  ŠpatněEvropský rámec kvalifikací má 8 kvalifikačních úrovní
  Ríxc?89GV
  ŠpatněEvropský rámec kvalifikací má 8 kvalifikačních úrovní
  Pt^foídRs
  ŠpatněEvropský rámec kvalifikací má 8 kvalifikačních úrovní
  VYF%2uř=7
  ŠpatněEvropský rámec kvalifikací má 8 kvalifikačních úrovní