Krok III. Stanovení kvalifikační úrovně kvalifikace

Úvod, cíl, základní pojmy

Máte vytvořen soubor odborných kompetencí ke kvalifikačnímu standardu profesní kvalifikace.

Každá odborná kompetence musí mít určenu svoji kvalifikační úroveň.
V tomto kroku budete posuzovat náročnost a složitost jednotlivých kompetencí stanovených v kvalifikačním standardu od úrovně jedna až po úroveň osm.

Soubor kompetencí profesní kvalifikace a její úrovně tvoří její kvalifikační standard.

 

Základní znalosti:

  • Kvalifikační standard
  • Odborná kompetence
  • Úroveň kompetence (kvalifikační úrovně odborných kompetencí)

 

 
Cílem tohoto kroku je umět stanovit kvalifikační úroveň vytvořeného souboru odborných kompetencí z předchozího kroku pomocí soustavy stanovených národních deskriptorů a podle toho pak stanovit kvalifikační úroveň celé profesní kvalifikace.