Krok IV – Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Principy stanovení kritérií hodnocení

 
Guide
K pochopení principů stanovení kritérií hodnocení slouží následující film, opět původně určený tvůrcům standardů, které byste měli metodicky vést. Je zaměřen na zpracování kritérií, podle nichž bude hodnocen uchazeč o kvalifikaci.
Všímejte se parametrů, na které je třeba se při tvorbě kritérií hodnocení zaměřit.

 

 

 
Guide
Stanovit kritéria hodnocení znamená stanovit pro každou jednotlivou kompetenci, co a jak má uchazeč u zkoušky splnit, aby se z toho dalo určit, zda disponuje příslušnou kompetencí.
Při tvorbě kritérií hodnocení zvažujte, nakolik jsou zpracovávaná kritéria pro kompetenci důležitá a nakolik mají váhu pro "vlastnictví" kompetence.
Buďte jednoznační a srozumitelní.