Krok IV – Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Úvod, cíl, základní znalosti

Máte vybranou profesní kvalifikaci, která splňuje všechny parametry pro její další zpracování. Máte k ní stanoveny potřebné odborné kompetence, ke kterým máte definované kvalifikační úrovně. Tím máte zpracován kvalifikační standard.

 
Zatímco kompetence popisují, co musí uchazeč o kvalifikaci prokázat, kritéria hodnocení popisují, jak to má prokázat.

V tomto kroku je tedy třeba se zaměřit na stanovení kritérií hodnocení, to znamená u každé kompetence se ptát, podle čeho se pozná, zda kompetenci účastník "vlastní" či nikoli.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena níže popsaná pravidla.

Základní znalosti

  • Profesní kvalifikace
  • Odborná kompetence (a její úroveň)
  • Hodnoticí standard
  • Kritéria hodnocení

Cíl

Cílem tohoto kroku je pochopit principy stanovování kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci a umět tato kritéria stanovit tak, aby byla jednoznačná a srozumitelná pro zkoušejícího a zkoušeného.