Krok IV – Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Je nějaký doporučený počet kritérií?
  Optimální počet kritérií pro jednotlivé kompetence nelze určovat. Důležité je, aby šlo o kritéria, která budou pro příslušnou kompetenci skutečně relevantní.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Které z příkladů by neměly být kritérii hodnocení?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  0H;aynGGc
  K%Y*8čb8o
  ŠpatněTento bod je špatně
  q$-E@á2Rg
  ŠpatněTento bod je špatně
  *9*(#3x3X
  ŠpatněTento bod je špatně
  &ěXCC&?še
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~áAC%;T8x
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Které z příkladů by neměly být kritérii hodnocení?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  5s5iíwuS|
  kk_ýa_yý_
  ŠpatněTento bod je špatně
  ádV3HuzMW
  ŠpatněTento bod je špatně
  žUNj(y+;č
  ŠpatněTento bod je špatně
  0SUDlhw&6
  ŠpatněTento bod je špatně
  8ě@BME!Mu
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Které z příkladů by neměly být kritérii hodnocení?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  Xsě)JGf.ě
  AI(Fk&*gD
  ŠpatněTento bod je špatně
  ZePs~3jš)
  ŠpatněTento bod je špatně
  #řA_k;^|h
  ŠpatněTento bod je špatně
  odS#Fk+74
  ŠpatněTento bod je špatně
  2W#8é@#5$
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Které z následujících požadavků je třeba splnit při tvorbě kritérií?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  mXOFO+)A9
  N.;@.V_J*
  ŠpatněTento bod je špatně
  uIzDm~čA|
  ŠpatněTento bod je špatně
  *lRXYříC6
  ŠpatněTento bod je špatně
  a7G6G5iP!
  ŠpatněTento bod je špatně
  u6k3híU#í
  ŠpatněTento bod je špatně
  UhpfSCdCi
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 5. Které z příkladů by neměly být kritérii hodnocení?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  @řř|Z$*RY
  g(1r;VíZu
  ŠpatněTento bod je špatně
  ;Ai4áxI-9
  ŠpatněTento bod je špatně
  QvA7_6Ožo
  ŠpatněTento bod je špatně
  D=C.á#j6í
  ŠpatněTento bod je špatně