Kapitola II. - Oblast zprostředkování 

Rekvalifikační vzdělávání

NSK nenahrazuje školní vzdělávání – snaží se nabídnout paralelní cestu k získání plnohodnotné kvalifikace dospělým lidem, pro které je školní docházka problematická nebo nemožná.

Přehledová tabulka počátečního a dalšího vzdělávání

Zjednodušeně lze říci, že NSK slouží

  • těm, kteří z určitého důvodu nedokončili studium na střední škole a chtěli by si doplnit vzdělání,
  • nebo těm, kteří sice vzdělání mají, ale pracovali dlouhou dobu v jiném oboru a mají řadu znalostí a dovedností, ale nemají o tom žádný doklad.

Potřebuje uchazeč o zaměstnání změnit kvalifikaci nebo získat doklad ke znalostem a dovednostem v určitém oboru?

Než pošlete uchazeče za poradcem pro rekvalifikace, doporučte muprostudovat si webové stránky www.narodnikvalifikace.cz ⇨zde nalezne potřebné informace k dané kvalifikaci a zjistí, co všechno bude potřebovat k úspěšnému složení zkoušky z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

 
Jestliže uchazeč potřebuje zajistit rekvalifikační kurz, lze se o chystaných kurzech a o jejich realizátorech informovat na webových stránkách: www.vzdelavaniaprace.cz, www.eu-dat.cz.