Kapitola II. - Oblast zprostředkování 

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Kde zjistí uchazeč, co musí umět ke zkoušce z profesní kvalifikace?
  Na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz má každá profesní kvalifikace svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard, kde jsou uvedeny informace, co má uchazeč umět a jak budou tyto dovednosti/znalosti zkoušeny, a to včetně popisu požadavků na uchazeče např. vzdělání, zdravotní způsobilost či další požadavky pro připuštění ke zkoušce.
  Odpověděli byste správně?   
 • Uchazeč nenašel konkrétní profesní kvalifikaci, co to znamená?
  Pokud není kvalifikace uvedená na webových stránkách, znamená to, že ještě nebyla schválena.
  Profesní kvalifikace může být ve stavu schvalování, které probíhá v několika fázích. Schválené profesní kvalifikace jsou bezprostředně vkládány na webové stránky www.narodnikvalifikace.cz.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kde najde uchazeč potřebný kurz?
  V případě, že má uchazeč zájem absolvovat kurz ke zvýšení znalostí a dovedností v určité oblasti, můžete ho poslat za poradcem pro rekvalifikace. Než však uchazeč za poradcem přijde, poskytněte mu doplňující informace, kde může zjistit informace o realizovaných kurzech a zkouškách na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz, www.vzdelavaniaprace.cz, www.eu-dat.cz.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. V případě, že má uchazeč zájem absolvovat kurz ke zvýšení znalostí a dovedností v určité oblasti, můžete ho poslat za poradcem pro rekvalifikace. Než však uchazeč za poradcem přijde, poskytněte mu doplňující informace, kde může zjistit informace o realizovaných kurzech a zkouškách na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz, www.vzdelavaniaprace.cz, www.eu-dat.cz.
  Vyberte správnou odpověď.
  dkSH6ilCaOL63l5N
  lZP6sbEz5t8VAJcb
  ŠpatněTento bod je špatně
  Hp0S1KRlb0B2qXSK
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jak může být Národní soustava kvalifikací prospěšná firmám při přijímání zaměstnanců?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  ffTenMusrtTwrfED
  0y1qEGXh6CjJnMBy
  ŠpatněTento bod je špatně
  vabWLMdIsrQ5ziJQ
  ŠpatněTento bod je špatně
  GyiJSxW4xBpKPlap
  ŠpatněTento bod je špatně
  HimZDHLmtadngkXO
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Kde je možné Národní soustavu kvalifikací využít v rámci činnosti Úřadu práce ČR?
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  ZrF5hWVdPCRGHKKt
  hfPACx8EIKNhOxQb
  ŠpatněTento bod je špatně
  vm39XGVAzQMfLxFj
  ŠpatněTento bod je špatně
  rkIUgHomDdv0DAQX
  ŠpatněTento bod je špatně
  d5VsQ03Ut8EVJqgh
  ŠpatněTento bod je špatně